2 new themes for wordpress!

Notepad Chaos

2 new themes for wordpress! 2 new themes for wordpress! chaos

2 new themes for wordpress! 2 new themes for wordpress! navigation

Notepad Chaos có menu được thiết kế bằng kiểu chữ viết tay…

2 new themes for wordpress! 2 new themes for wordpress! sidebar

Sidebar được thiết kế như một mảnh giấy ghi chú và được đính phía trên.

Infinity

2 new themes for wordpress! 2 new themes for wordpress! preview

2 new themes for wordpress! 2 new themes for wordpress! yichi prev

Các bài viết trong theme này được hiển thị dưới dạng thumbnails.

2 new themes for wordpress! 2 new themes for wordpress! yichi prev2

Một post mẫu trong theme này.

Một số yêu cầu đối với theme này:

  • Chạy tốt với những trình duyệt mới (FireFox 3.o+, Opera 9+…) và cũng làm việc tốt với Internet Explorer 6.
  • Phải sử dụng WordPress 2.5 hoặc cao hơn.
  • Theme cần phải có một vài plugin mới chạy được (plugin có sẳn trong file download phía trên).