Category: Design

Youtube Redesign

Cùng với việc làm mới giao diện của Gmail, Calendar và ra mắt Google+, Google đang từng bước thiết kế lại giao diện các dịch vụ của mình để thân thiện hơn với người sử dụng, và thân thiện hơn với tablet…

Youtube Redesign Youtube Redesign 2011 07 08 005911

 

Read More