Design Posts

New Blogger Dashboard

Mặc dù đã công bố việc thiết kế lại giao diện bảng điều khiển của Blogger từ tháng 4, cho đến hôm nay Google đã chính thức thử nghiệm giao diện mới này.

Youtube Redesign

Cùng với việc làm mới giao diện của Gmail, Calendar và ra mắt Google+, Google đang từng bước thiết kế lại giao diện các dịch vụ của mình để thân thiện hơn với người sử dụng, và thân thiện hơn với tablet…

 

WordPress 3.2 Released

WordPress 3.2 đã chính thức ra mắt, các bạn có thể download tại trang chủ của WordPress (Click vào hình bên dưới để vào trang chủ của WordPress) hoặc tự động cập nhật trong WP-Admin nhé :D

Google Plus: Tiny cheatsheet

A tiny cheatsheet for Google Plus user :) Will update it frequently. Click on image for the full size image. Click more for Vietnam language and PSD source file :D

Google Plus: Turn off annoying notification

The notification sometime annoying us. At the first day using Google Plus, I’ve received about 400+ notification from Google Plus, I’ve set Google.com at my homepage so receive notification in my email is totally useless. If you feel like me, just do these steps to turn it off.