Free Everest Ultimate Edition 4.6 License

Để nhận được license của Everest Ultimate Edition 4.6, bạn truy cập vào:

http://www.pro.de/aktion/com/everest

everest_1

Goodbye BoF!

Cuối cùng, sau không biết bao nhiêu ngày xem (bao gồm cả những ngày không xem), nó cũng đã xem hết phim Boys over Flowers. Với ý định ban đầu chỉ là xem cho biết rồi dần dần chả hiểu lúc nào nó bị cuốn hút vào nội dung của phim, vào cốt truyện và vào các nhân vật trong phim.

Phim dài đến… 25 tập, mà thời lượng mỗi tập hơn 1 tiếng, tính tới tính lui thì cũng phải mất hơn 24h chỉ để… xem phim, có đôi lần đang xem phim thì lại có ai đó cần được tâm sự, cần được chia sẻ, thế là nó phải tạm Pause lại, và rồi tắt luôn khi mà giải quyết xong vấn đề của ai kia thì cũng là lúc nó phải làm những công việc khác, có đôi lúc quá mệt mỏi, nó ngủ quên lúc nào cũng chẳng biết… Thế nhưng, có những lúc nó buồn, thật sự buồn, khi mà xung quanh không còn có gì khiến tâm trạng nó khá hơn thì xem phim là liều thuốc tốt nhất, nó phá lên cười thật thoải mái khi xem những cảnh buồn cười, rồi nó cũng buồn rười rượi, đôi lúc nó còn tua nhanh qua khi gặp phải những cảnh không vui…

***

Horoscope…

Chán, chẳng có gì làm, xem bói thử…


Bói bài

Love: The Magician

Touchstone: The Moon

Career: The Devil

Everything in your romantic life revolves around your intuition today, dear Giang! You will be very open towards others, and you will be relying on your instincts, adjusting your behavior accordingly. A word of caution: If you are intending to get serious in a particular relationship, do engage your brain as well before totally committing yourself. Intuition is a wonderful sense, but it can sometimes lead to a naïve interpretation of situations and people. Stay in tune with yourself!  You’re feeling unsure about your professional ambition. The combination of the Devil and the Moon indicates a difficult situation, an attempt to manipulate, some kind of agreement that’s based on a lie. Be wary of false promises that you might receive, or that you yourself might make to a client or colleague. In the end, it won’t fool anyone. So why not play it straight.


Lovescope

A potential new love partner could suddenly appear on the job, and the instant attraction could prove too overwhelming to ignore. If you’re attached, this could pose some problems for you, but if you’re single, by all means, get to know this person better. The planetary alignment strongly indicates that if this attraction survives the first week or so, it might well develop into something more permanent. Think about it!

Chán quá… Hôm nay ở nhà cả ngày, ăn, ngủ, ăn, ngủ, cái này sai hết cả rồi :((