waiting…

Yeah, việc tốt nhất mà nó có thể làm bây giờ là… đợi, chả biết chính xác là nó đang đợi cái gì, nhưng tốt nhất là cứ đợi thôi!


00h30′ – 04/07/2009

Sao chẳng thể ngủ được nhỉ? Sáng phải đi làm sớm, vậy mà chẳng thể nào ngủ được, ngay cả nó cũng bắt đầu cảm thấy ngán ngẫm nó ngay lúc này…