Knowing

Sau khi xem bài của Jay ở VOZForums (Link: Vừa xem phim Knowing, kỹ xảo y như thật) tôi cũng nóng lòng muốn biết xem phim này như thế nào? Nhưng do không có điều kiện đi xem rạp nên phải đợi R5 của phim này rồi xem, may mắn là không có R5 mà phim ra HD luôn, thế là sướng, tải ngay BRRiP của SecretMyth (Kingdom-Release) về xem luôn :)

knowing-cover Knowing Knowing knowing cover

Phim “theo dạng disaster & ngày tận thế do Nicholas Cage thủ vai chính” – Jay, nhưng xem phim cho ta cảm giác như nó đang diễn ra thật sự.

Nói chung là phim hay mặc dù kết thúc hơi nhảm (vì có liên quan đến UFO…) :D