Date Archives

August 2021

Giao diện mới, backend mới

Mấy hôm nay ở nhà, có nhiều thời gian để kiểm tra lại giao diện của blog, và sẵn làm lại hệ thống backend luôn. Trước giờ mình vẫn dùng nginx và cài đặt hoàn toàn bằng các dòng lệnh lưu sẵn. Nhưng sau khi tìm hiểu qua về OpenLiteSpeed thì mới thấy được nhiều…

Read More