Sản phẩm Tronsmart WCP01 và Tronsmart WCP03

Team Techs.Review vừa nhận được 2 sản phẩm Tronsmart WCP01 và Tronsmart WCP03 từ Tronsmart Việt Nam.

Do tình anh em thấm thiết nên mình cũng được mình chụp ảnh cho 2 sản phẩm này =))

Leave a Reply